ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

หมู่ที่ 3 ถนนเจดีย์-แม่ระมาด ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
โทรศัพท์ 055-898-232
โทรสาร 055-898-232