เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายอำนวย สายพิรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 7 ต.ค. 59 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม