องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ได้ทำการเปิดภาคเรียน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นางนงลักษณ์ รายะ ปลัดอำเภอบ้านตาก เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 17 พ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม