เมื่อวาน 23 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เปิดเรียนสัปดาห์แรกของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกันอีกด้วย

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 24 พ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม