วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก อีกทั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านตาก และสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะตะเภา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ บริเวณโบราณสถานเมื่องตากเก่า ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 24 พ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม