ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 29 ก.ย. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม