ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง แสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจำปี 2562

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 มิ.ย. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร