ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ส.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

1. เรื่องจัดซื้อเครื่องยนต์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่องจัดซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่องจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่องจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันฝ่านพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่องจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยม แผงเหล็กกั้นจราจร กรวยจราจร