ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ส.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเลนส์ซูม Nokon 18-300 MM F3.5-5.6 G ED VR DX ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้