ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ก.ย. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอบ้านตากเรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย