ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง การป้องกันไฟป่า

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พ.ย. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 - 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก