ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ม.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง