ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ม.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 

       - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมต้องเสียภาษีภายใน เดือนเมษายน 2563 ขยายเวลาการชำระภาษี เป็นภายใน เดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

       - ภาษีป้าย ชำระได้ตามปกติเหมือนทุกปี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563

       - ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณี ลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี

       - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณี ลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี