ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ก.พ. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และเรื่อง ขอความร่วมมืองดเพาะปลูกข้าวนาปรัง ฤดูแล้ง ปี 2562/63