ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง