เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

การจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563