ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 เม.ย. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์