ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 เม.ย. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไสรัสโคโรนา 2019