ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 เม.ย. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ