ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 มิ.ย. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดสระเด่นยาว หมู่ที่3 บ้านพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก