ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 ส.ค. 62 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ส.ค. 62 6
ประกาศระเบียบการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 62 17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ก.ค. 62 30
อบต.เกาะตะเภา ขอแจ้งแนวทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มิ.ย. 62 25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย. 62 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง แสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย. 62 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย. 62 37
(วันนี้เวลา 08.30 น.) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ได้รับเกียรติจากนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้าเหนือ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นผู้กล่าวรายงานจุดประ ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 มิ.ย. 62 37
วันนี้(เวลา 08.30 น.) ที่ สวนสาธารณะหนองเล่ม ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะหนองเล่ม ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 เม.ย. 62 48

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่