ข่าวกิจกรรม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม 9 ม.ค. 63 17
โครงการ " ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (no foam) " ข่าวกิจกรรม 7 พ.ย. 62 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวกิจกรรม 29 ก.ย. 60 269
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก อีกทั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านตาก และสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะตะเภา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ บริเวณโบราณสถานเมื่องตากเก่า ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวกิจกรรม 24 พ.ค. 60 351
เมื่อวาน 23 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เปิดเรียนสัปดาห์แรกของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกันอีกด้วย ข่าวกิจกรรม 24 พ.ค. 60 359
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ได้ทำการเปิดภาคเรียน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นางนงลักษณ์ รายะ ปลัดอำเภอบ้านตาก เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะตะเภา รุ่นที่ 2 ข่าวกิจกรรม 17 พ.ค. 60 331
กิจกรรมจุดเทียนส่องธรรม และพิธีเวียนเทียน เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ข่าวกิจกรรม 11 พ.ค. 60 378
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายอำนวย สายพิรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ข่าวกิจกรรม 7 ต.ค. 59 386
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายทวี เคลือบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา พร้อม พนักงาน สำรวจบ้านน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะตะเภา เพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป ข่าวกิจกรรม 7 ต.ค. 59 304
วันที่ 29 กันยายน 2559 นายทวี เคลือบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ได้เปิดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ณ ห้องประชุมตรีทวีคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวกิจกรรม 29 ก.ย. 59 355

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 6 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่