ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 มี.ค. 63 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายฯ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 มี.ค. 63 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 มี.ค. 63 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 มี.ค. 63 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 63 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 ม.ค. 63 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 ม.ค. 63 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ย. 62 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.ย. 62 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ย. 62 25

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 6 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่