ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 61 315
ราคากลางการจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 61 193
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อ ต.เกาะตะเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 61 187
ราคากลางการจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 61 187
ส่งรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ม.ค. 61 210
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 11 โครงการ ตามแบบ ป.ป.ช. 1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 60 215
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.เกาะตะเภา จำนวน 11 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 60 205
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 60 195
เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง ห้วยย่าม่อง-ห้วยปลาหลด ตามแบบ ปปช.1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 59 215
เปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ตามแบบ ป.ป.ช. 1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 พ.ค. 59 291

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 5 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่