ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 61 168
ราคากลางการจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 61 170
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อ ต.เกาะตะเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 61 169
ราคากลางการจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 61 168
ส่งรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ม.ค. 61 189
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 11 โครงการ ตามแบบ ป.ป.ช. 1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 60 199
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.เกาะตะเภา จำนวน 11 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 60 194
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 60 183
เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง ห้วยย่าม่อง-ห้วยปลาหลด ตามแบบ ปปช.1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 59 205
เปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ตามแบบ ป.ป.ช. 1 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 พ.ค. 59 280

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 5 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่