บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

 • บุคลากร
 • นางสุพิชชา หลำคำ

  ประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

 • นายบุญยงค์ อยู่ขำ

  รองประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

 • นางสกุณี อินทฉิม

  เลขานุการสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

สมาชิกสภา