เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • งานจักสาน

  ประเภท
  ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
  รายละเอียด
  - เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรมในการจักสาน ได้แก่ การสานกระด้ง
  การสานตะแกรง การทำไม้กวาดดอกหญ้า และก้านมะพร้าว โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น คือไม้ไผ่ ดอกหญ้า และก้านมะพร้าว เป็นวัสดุในการจัดทำ ได้สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ และเรียนรู้ ด้วยตนเองบ้าง โดยการไปแสวงหาความรู้กับผู้ที่ทำเป็นในสมัยก่อนจึงทำให้มีวิชาความรู้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำนา ทำไร่ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถทำได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมากไม่มีโรคประจำตัว
  ราคา -
  ติดต่อ
  นายทา แก้วสีอ่อน
  เลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120