เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ตัดกระดาษเป็นพวงแขวน

  ประเภท
  ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม
  รายละเอียด
  - มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการตัดกระดาษลวดลายพื้นบ้าน
  - เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปกรรมและหัตถกรรม เช่น งานตัดกระดาษเป็นพวงแขวน มีลวดลายต่างๆ เพื่อใช้ประดับตกแต่งกับงานบุญ และงานศพ การตัดดอกไม้จันทน์ ตัดฉัตร และตัดดอกไม้ตามชนิดต่างๆ ในด้านงานใบตองก็สามารถทำได้หลายชนิด เช่น การเย็บบายศรี เย็บถาดใบตอง เย็บกรวยอุปัชฌาย์ เย็บซองหมาก ซองพลู และเย็บกระทงต่างๆ ในด้านการสาน สามารถสานพวงแขวนต่างๆ โดยใช้ใบลาน ใบมะพร้าว อีกทั้งงานผ้าก็สามารถประดิษฐ์ตุงได้อย่างสวยงาม ถึงแม้บางครั้งเพียงแค่เห็นชิ้นงานของผู้อื่นก็สามารถนำมาประดิษฐ์ตามได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาสอน ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการที่ได้ไปช่วยงานต่างๆ ผนวกกับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตนเองจึงทำให้งานทุกชิ้นออกมาสวยงามและประณีต
  การได้รับยกย่องหรือการได้รับรางวัล
  - เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตุงในงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้าปี 2548 และ รางวัลชนะการประกวดต่างๆ เป็นจำนวนหลายครั้ง
  ราคา -
  ติดต่อ
  นางทองม้วน เหล็กป้อ
  เลขที่ 64 หมู่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120