เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน

 • เกี่ยวกับตำบล • การคมนาคม
  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักดังนี้
  - ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1
  (เชิงสะพานกิตติขจร – เจดีย์ยุทธหัตถี )ช่วงระหว่าง กม. 28+850 ถึง กม. 30+715 อยู่ในพื้นที่เกาะตะเภา
  - ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนเจดีย์ยุทธหัตถี – บ้านท่าปุย ช่วง กม.30+715 ถึง กม.35+000 อยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  อุปกรณ์
  รถนํ้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
  เครื่องสูบนํ้า จำนวน 3 เครื่อง
  เรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ
  วิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ชุด
  บุคลากร อปพร. จำนวน 130 คน