เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • เจดีย์ยุทธหัตถี

    รายละเอียด
    เจดีย์ยุทธหัตถี ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด

    ที่ตั้ง
    ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120