เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดพระบรมธาตุ

    รายละเอียด

    วัดพระบรมธาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2550

    ที่ตั้ง
    ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120